Specjalizujemy się we wdrożeniach, rozbudowie, modyfikacjach systemu VtigerCRM.

O nas


W ramach swojej działalności usługowej, od 2007 wdrażamy systemy informatyczne w biznesie. Staramy się zagwarantować naszym klientom optymalność i maksymalną funkcjonalność rozwiązań zapewniając jednocześnie wymierny, relatywnie niski koszt wdrożenia. Aby temu sprostać w wielu obszarach wykorzystujemy adaptowane do potrzeb klientów darmowe rozwiązania Open Source, które coraz częściej są preferowane przez przedsiębiorstwa na całym świecie, niezależnie od ich wielkości.


Wdrożenie systemu CRM traktujemy indywidualnie. System VtigerCRM może być przez nas dostosowany tak by sprostać Państwa wymaganiom. Jeśli pojawiają się nowe potrzeby - w ramach wdrożenia tworzymy nowe moduły i integrujemy je z istniejącymi modułami systemu. Między innymi dzięki tym czynnikom oferowany przez nas system jest "szyty na miarę", zarówno w sferze funkcjonalnej jak i budżetowej.

USŁUGI

Nasza oferta w zakresie systemu VtigerCRM


ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

W przypadku budowy systemu dedykowanego na bazie silnika VtigerCRM lub w przypadku dużej rozbudowy systemu VtigerCRM konieczne staje się przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Celem analizy jest:
określenie potrzeb Klienta w zakresie dostosowania systemu CRM,
zdefiniowanie zakresu zmian w systemie,
określenie założeń schematu integracji z innymi systemami,
przygotowanie specyfikacji technicznej koniecznej do przeprowadzenia wdrożenia i będącej częścią umowy wdrożeniowej.

WDROŻENIA

W ramach wdrożenia oferujemy instalację i konfigurację odpowiedniego środowiska na serwerze, na którym będzie pracował system Vtiger CRM.
Usługi wdrożeniowe obejmują zarówno instalację najnowszej stabilnej wersji systemu Vtiger CRM jak i jego spolszczenie oraz konfigurację systemu.
Udzielamy gwarancji na poprawność funkcjonowania wszelkich modyfikacji kodu wprowadzonych podczas wdrożenia systemu oraz ewentualne błędy krytyczne uniemożliwiające prace w systemie nie będące wynikiem niewłaściwego modyfikowania systemu przez administratora. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie takie błędy będą przez nas nieodpłatnie usuwane.
Szczegółowa oferta wdrożenia dostępna jest >>tutaj<<

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia z obsługi i administrowania systemem Vtiger CRM, które skierowane są zarówno do użytkowników końcowych jak i administratorów systemu. Uzupełnieniem szkoleń jest usługa helpdesku jaką oferujemy.HELPDESK / OBSŁUGA SERWISOWA

Świadczymy usługi opieki serwisowej nad instancjami systemu Vtiger CRM. W zależności od zakresu takiej usługi świadczyć możemy:
pomoc użytkownikom systemu w codziennej obsłudze systemu
pomoc administratorom systemu w posługiwaniu się narzędziami administracyjnymi wbudowanymi w system
usuwanie pojawiających się problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu
administrowanie systemem
wprowadzanie modyfikacji systemu
Zgłoszenia przyjmujemy zarówno e-mailem, telefoniczne jak i poprzez systemi do obsługi zgłoszeń, który udostępniamy nieodpłatnie w ramach świadczonej obsługi serwisowej.

MODYFIKACE / ROZBUDOWA

Na życzenie Klienta możemy wykonać modyfikacje standardowych funkcjonalności systemu tak, by został on dopasowany do potrzeb Klienta. Oferujemy także wykonanie rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności oraz nowe moduły. Modyfikacja/rozbudowa systemu wymaga przygotowania specyfikacji zmian jakie należy wprowadzić. Specyfikacja taka może być wynikiem analizy przedwdrożeniowej lub może zostać samodzielnie przygotowana przez Klienta.

INTEGRACJE

Oferujemy wykonanie integracji systemu Vtiger CRM z innym dowolnym systemem. Jeśli to możliwe, to integrację wykonujemy przy wykorzystaniu API systemów integrowanych lub jeśli integrowany system API nie posiada integrację wykonujemy na poziomie bazy danych. Vtiger może zostać zintegrowany z:
systemem magazynowo księgowym (Optima, Raks, Subiekt, itp) w celu np. synchronizacji produktów, faktur, rozliczeń, zamówień, itp
systemem CMS (Joomla, Wordpress, Drupal, itp) w celu np. pobierania danych z formularzy umieszczonych na firmowej witrynie internetowej
sklepem internetowym w celu np. pobierania złożonych zamówień
centralami telefonicznymi opartymi na Asterisk
serwerem do automatycznej wysyłki SMS
innymi programami, czy systemami, gdy zachodzi konieczność wymiany danych

Vtiger CRM

Funkcjonalności systemu VtigerCRM


Kontrahenci, Kontakty, Dostawcy, Potencjalni Kontrahenci

Kontrahenci, Kontakty, Dostawcy, Potencjalni Kontrahenci

Zarządzanie relacjami z firmami (Klientami i Dostawcami) i osobami kontaktowymi z tych firm. Możliwość wydzielenia potencjalnych kontrahentów i względem ich prowadzenia działań marketingowych zmierzających do ich pozyskania i przekształcenia do roli klienta.

Sprzedaż - Oferty, Zamówienia, Faktury VAT, Szanse sprzedaży

Sprzedaż - Oferty, Zamówienia, Faktury VAT, Szanse sprzedaży

Pełne zarządzanie cyklem sprzedaży - tworzenie ofert na podstawie asortymentu, zamówień oraz generowanie faktur sprzedaży w formacie PDF i ich automatyczna wysyłka.

Produkty, Usługi, Cenniki, Zamówienia do Dostawców, Dostawcy

Produkty, Usługi, Cenniki, Zamówienia do Dostawców, Dostawcy

Zarządzanie kartotekami produktów i usług, tworzenie cenników. Automatyczna aktualizacja i weryfikacja stanu magazynowego. Zarządzanie relacjami z Dostawcami - zamówienia do dostawców.Kalendarz, Spotkania, Zadania, Rozmowy tel.

Kalendarz, Spotkania, Zadania, Rozmowy tel.

Planowanie spotkań, rozmów telefonicznych, zadań, współdzielenie kalendarzy, cykliczne działania.

Poczta e-mail, Masowa wysyłka emaili

Poczta e-mail, Masowa wysyłka emaili

Wbudowany klient pocztowy pozwalający na archiwizację korespondencji elektronicznej. Kampanie marketingowe - masowa wysyłka poczty.

Serwis - Zgłoszenia, Instrukcje, Umowy

Serwis - Zgłoszenia, Instrukcje, Umowy

Obsługa zgłoszeń serwisowych. Możliwość zgłaszania usterek z poziomu witryny internetowej.Integracje - Powiadomienia SMS, Click-to-Call, formularze w witrynie WWW

Integracje - Powiadomienia SMS, Click-to-Call, formularze w witrynie WWW

Wysyłka SMS, integracja z centralą telefoniczną Asterisk, integracja z formularzem umieszczonym w witrynie WWW.

Raporty, Wykresy

Raporty, Wykresy

Zaawansowane zestawienia w formie graficznej i tabelarycznej pozwalające na prowadzenie analiz. Możliwość definiowania własnych raportów przy wykorzystaniu generatora raportów.

Projekty, Dokumenty

Projekty, Dokumenty

Zarządzanie projektami i ich etapami. Możliwość przechowywania dokumentacji pod kontrahentami, projektami, produktami, umowami itp.Grupy użytkowników, zaawansowane uprawnienia w systemie

Grupy użytkowników, zaawansowane uprawnienia w systemie

Możliwość definiowania dostępu i uprawnień w systemie względem grup użytkowników. Definiowanie i nadawania uprawnień do poszczególnych pól w kartotekach.

Portal klienta Vtiger CRM

Portal klienta Vtiger CRM

Daje klientom możliwość samodzielnego zgłaszania problemów, błędów w dedykowanej do tego celu witrynie WWW. Dostęp do witryny możliwy jest po zalogowaniu się. Zalogowany klient może oglądać bazę wiedzy, przeglądać swoje faktury, bazę produktów i usług. Ma także dostęp do dokumentów, kontaktów, informacji o zakupionych egzemplarzach produktów oraz projektach, które są z nim związane.

Projekty, Dokumenty

Rozszerzenia: Integracja z MS Outlook

Wtyczka pozwala na archiwizowanie emaili z MS Outlook do VtigerCRM oraz synchronizowanie kontaktów i kalendarza pomiędzy tymi programami.

Wersja testowa Vtiger CRM


Aby Państwo mogli samodzielnie zapoznać się z funkcjonalnościami i możliwościami systemu Vtiger CRM udostępniliśmy pelną wersję systemu (bez narzędzi administrayjnych). Dostępna jest ona pod adresem: http://demo.vtigerpolska.pl
Dodatkowo pod adresem http://portal.vtigerpolska.pl dostępny jest do przetestowania funkcjonalny dodatek - Portal Klienta pozwalający na udostępnianie wybranych informacji po zalogowaniu klientom założonym w Vtiger CRM.


Wdrożenie

Oferujemy wdrożenia w dwóch opcjach różniące się zakresem usług wdrożeniowych.

Opcja podstawowa

Instalacja i konfiguracja odpowiedniego środowiska na serwerze, na którym będzie pracował system.

Zdalna instalacja, konfiguracja i spolszczenie najnowszej wersji Vtiger CRM

Opcja rozszerzona

Instalacja i konfiguracja odpowiedniego środowiska na serwerze, na którym będzie pracował system

Zdalna instalacja, konfiguracja i spolszczenie najnowszej wersji Vtiger CRM

W cenie wdrożenia oferujemy 6 roboczogodzin, które można przeznaczyć na:

dostosowanie systemu, rozbudowę systemu o nową funkcjonalność, import danych

lub

jednodniowe szkolenie w siedzibie klienta *

lub

1 miesiąc pomocy użytkownikom systemu w zakresie obsługi systemu - pytania, zgłoszenia przekazywane będą droga emailową

Kontakt

SpecINFO s.c.

ul. Targowa 26, 87-100 Toruń

+48 660 208 735

+48 602 679 637

biuro@vtigerpolska.pl